Bendruomenės standartai

Bendruomenės standartai

Mūsų bendruomenės gairės

Babysits yra internetinė vaikų priežiūros platforma, o tai reiškia nuolatinį mūsų auklių ir tėvų bendravimą. Dėl to mes sukūrėme tam tikras gaires, kurių rekomenduojame laikytis visoms mūsų auklėms ir tėvams. Šios gairės yra skirtos išsaugoti Babysits bendruomenės pasitikėjimą ir patikimumą, kad auklės ir tėvai turėtų kuo geresnę patirtį.

Auklėms svarbu nepamiršti, kad kiekviena šeima yra skirtinga. Ne visi vaikai, kuriuos prižiūrėsite, bus to paties amžiaus, o taisyklės ir priimtos normos bus skirtingos skirtingose šeimose. Todėl svarbu atsižvelgti į šiuos skirtumus ir bandyti prisitaikyti prie kiekvienos šeimos atitinkamai, kad būtų suteiktos kuo geresnės paslaugos. Tai mums svarbiausia, tad prašome, kad auklės visada siektų kokybės ir teiktų kuo geresnes vaikų priežiūros paslaugas.

Tėvams svarbu nepamiršti, kad kiekviena auklė yra kitokia ir turi skirtingus lūkesčius. Tikėtinas skirtingas darbo laikas, skirtingos užduotys, kurias gali atlikti, bei skirtingas atlygis. Todėl svarbu, kad su aukle susipažintumėte ir aiškiai nustatytumėte savo lūkesčius, dar vaikų priežiūrai neprasidėjus. Prašome, kad tėvai su auklėmis visada elgtųsi pagarbiai ir profesionaliai.

Savo saugumui ir apsaugai mokėkite ir bendraukite tik per Babysits. Niekada nesidalykite tokia asmenine informacija kaip asmens tapatybės dokumentai ir banko duomenys su asmeniu, kurio niekada nebuvote sutikę. Sužinokite daugiau

Atsakomybės ribojimas

Tėvai ir auklės yra atsakingi už patikrinimą, interviu ir galutinio pasirinkimo pasirinkimą. Šiame dokumente pateikiamos elgesio gairės. Babysits negali prisiimti atsakomybės už platformos narius ar jų veiksmus. Norėdami daugiau sužinoti apie pasitikėjimą ir saugumą kūdikiams, apsilankykite mūsų pasitikėjimo ir saugos puslapyje.

Pasitikėjimas ir saugumas

Babysits pasilieka teisę neleisti prisijungti prie narių, kurie pažeidžia mūsų bendruomenės standartus arba taisykles ir sąlygas.

1 skyrius: Gairės auklėms

Bendrosios gairės

 • Auklė turi sąžiningai ir tiksliai atstovauti save, savo įgytus pažymėjimus bei kvalifikaciją.
 • Auklė negali bendraujant diskriminuoti dėl išvaizdos, rasės, tautybės, religijos, lyties, kultūros arba elgtis kitaip, kas gali būti įvertinta kaip agresyvu, žalinga ar nepriimtina. Tačiau šis sąrašas nėra baigtinis.
 • Sudarius vaikų priežiūros susitarimą su šeima, auklė prisiima visą atsakomybę už vaikus jų priežiūros metu.
 • Auklė turi vykdyti tėvų nurodymus, susijusius su auklės darbu (pvz., namų taisyklės, žaidimo laikas, miego laikas).
 • Auklė turi susisiekti su tėvais, kai nėra aišku, kaip elgtis tam tikroje situacijoje vaikų priežiūros metu (pvz., duoti vaistų, paguldyti vaiką ir pan.).
 • Jei auklė turi (netikėtai) atšaukti būsimą auklės darbą, privaloma apie tai pranešti tėvams likus bent 24 valandoms iki vaikų priežiūros pradžios.
 • Auklė niekada negali grasinti ar šantažuoti tėvų ar prižiūrimų vaikų.
 • Auklė negali nieko pasisavinti iš šeimos, kurioje prižiūrimi vaikai, namų.

Prieš vaikų priežiūrą

 • Auklė turi tartis su tėvais ir būti pasirengus spręsti bet kokius specifinius vaikų poreikius.
 • Auklė turėtų iš anksto pasikalbėti su tėvais, kad užtikrintų savo saugumą.
 • Auklė turi atvykti prižiūrėti vaikus sutartu laiku.
 • Auklė turi iš anksto pranešti tėvams, jeigu nespėjama atvykti laiku, jeigu vėluojama ar neatitinka darbo grafikas.
 • Auklė turi tinkamai apsirengti auklės darbui (pvz., nedėvėti rūbų, kuriuose yra keiksmažodžių ar netinkamų paveiksliukų).
 • Dar prieš prasidedant vaikų priežiūrai, auklė turi iš anksto pasiklausti tėvų, ar jie turi kokių nors lūkesčių auklei, nesusijusių su vaikų priežiūra (pvz., valymas, gaminimas ar telefono skambučių priėmimas).

Vaikų priežiūros metu

 • Auklė turi prisiimti visą atsakomybę už prižiūrimus vaikus visą auklės darbo laiką.
 • Prižiūrėdama vaikus, auklė jokiomis aplinkybėmis negali naudoti fizininių ar žodinių bausmių (pvz., grybžtelėjimas, mušimas, šaukimas, purtymas, keikimasis ir kt.).
 • Auklė turi nedelsiant susisiekti su tėvais, jei iškyla problemų, kurių auklė negali savarankiškai išspręsti.
 • Auklė turi iškviesti avarines tarnybas, jei susidaro kritinė situacija, o tėvai nepasiekiami.
 • Auklė negali atidaryti durų nepažįstamiems žmonėms (tai yra tiems, kurių tėvai nėra patvirtinę).
 • Auklė negali kviestis kitų žmonių į namus vaikų priežiūros metu, nebent tėvai duotų leidimą.
 • Auklė negali vartoti alkoholio, narkotikų ar demonstruoti kitą žalingą elgesį, kuris gali kenkti auklės gebėjimui tinkamai prižiūrėti vaikus.
 • Auklė turi palikti namus tokiomis pačiomis sąlygomis, kokias rado pradedant vaikų priežiūrą.

Po vaikų priežiūros

 • Auklė turi būti atvira su tėvais, pasakodama apie tai, kaip vaikai elgėsi priežiūros metu.
 • Auklė turi pranešti tėvams apie visus daiktus, kurie buvo sugadinti ar sulaužyti vaikų priežiūros metu.
 • Auklė tikėsis gauti tokį atlygį, dėl kokio buvo sutarta iš anksto.
 • Pagrįstu laiku, auklė gali pateikti nusiskundimus tėvams dėl vaikų priežiūros.
 • Auklė turi pranešti Babysits, jei patys tėvai auklės atžvilgiu elgėsi netinkamai ar nepagrįstai.
 • Auklė turėtų parašyti atsiliepimą šeimai, tai labai padeda kitoms bendruomenės auklėms pasirinkti.

2 skyrius: Gairės tėvams

 • Tėvai turi sąžiningai ir tiksliai atstovauti save, siūlomą auklės darbą bei reikalavimus.
 • Tėvai negali bendraudami diskriminuoti dėl išvaizdos, rasės, tautybės, religijos, lyties, kultūros arba elgtis kitaip, kas gali būti įvertinta kaip agresyvu, žalinga ar nepriimtina. Tačiau šis sąrašas nėra baigtinis.
 • Tėvai turi nustatyti aiškias instrukcijas ir lūkesčius auklei (pvz., namų taisyklės, žaidimo laikas, miego laikas).
 • Tėvai turi pasakyti auklei, jei turima kokių nors lūkesčių, nesusijusių su vaikų priežiūra (pvz., valymas, gaminimas ar telefono skambučių priėmimas).
 • Tėvai negali kelti pavojaus, grasinti ar fiziškai kenkti auklei.
 • Jei tėvai turi (netikėtai) atšaukti būsimą auklės darbą, jie turi apie tai pranešti auklei likus bent 24 valandoms iki vaikų priežiūros pradžios.
 • Tėvai turi pateikti auklei kontaktinių duomenų (telefono numerių, skubios pagalbos kontaktų) sąrašą, išsamią informaciją apie miego tvarkaraštį ir leistinus vaistus.
 • Tėvai turi informuoti auklę, jeigu jie vėluoja. Kritinių situacijų atveju, tėvai turi pasirūpinti, kad auklė galėtų su jais susisiekti, arba turi suteikti alternatyvų kontaktą, kuriuo auklė galėtų prireikus pasinaudoti.
 • Tėvai turi sumokėti auklei tokią sumą, dėl kokios buvo susitarta iš anksto.
 • Pagrįstu laiku, tėvai gali pateikti auklei nusiskundimus dėl vaikų priežiūros.
 • Tėvai turi pranešti Babysits, jei auklė darbo metu elgėsi netinkamai.
 • Tėvai turėtų parašyti auklei atsiliepimą, tai labai padeda kitiems bendruomenės tėvams pasirinkti.

Pasiruošę prisijungti?

Noriu užsiregistruoti!