Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

Šios taisyklės ir sąlygos bei atitinkamos teisės normos taikomos „Babysits“ (taip pat toliau vadinama „platforma“) svetainių, programėlių ar paslaugų prieigai. Sutikdami su mūsų taisyklėmis ir sąlygomis, taip pat sutinkate bei tampate teisiškai įpareigoti, su mūsų privatumo politika.

Peržiūrėti sąlygas:

Visiems vartotojams

Šios sąlygos taikomos visiems (teisėtiems) „Babysits“ B. V. veiksmams ir jums kaip platformos vartotojui, nebent jie nėra visiškai ar iš dalies aiškiai užrašyti. Sutarti nuokrypiai galioja tik tuo atveju, jei jie užfiksuoti raštiškai ir abi šalys pasirašė, kad juos patvirtintų.

1. Straipsnis - Turinys

„Babysits“ suteikia internetinę platformą, kuri palaiko bendravimą tarp tėvų / globėjų ir vaikų priežiūros paslaugų teikėjų. „Babysits“ nėra tarpininkaujanti vaikų priežiūros agentūra ir nedalyvauja kaip susitariančioji šalis.

„Babysits“ platformos turinys surinktas ypač atsakingai. Tačiau visa šios platformos informacija, susijusi su vaikų priežiūra, yra pateikta trečiųjų šalių, tokių kaip vaikų priežiūros paslaugų ieškotojai ar teikėjai. Šios trečiosios šalys yra atsakingos už šios informacijos tikslumą ir išsamumą. „Babysits“ neatsako už vartotojų pasidalintų skelbimų turinį ir / ar kokybę bei tėvų / globėjų, vaikų ir / ar vaikų priežiūros paslaugų teikėjų elgesį.

2. Straipsnis - Duomenys

Jeigu norite naudotis platformos paslaugomis, turite užtikrinti, kad jūsų pateikti duomenys (įskaitant jūsų el. pašto adresą ir kai aktualu, jūsų vardą, namų adresą, pašto kodą bei banko sąskaitos numerį) yra išsamūs, tikslūs ir esami. Papildomai, jūs garantuojate, kad esate tas asmuo (teisėtai), kuriuo sakotės esą bei esate įgalioti naudotis mūsų paslaugomis.

Duomenys, kuriuos pateikiate savo profilyje / skelbime, bus paskelbti internete „Babysits“ platformoje, todėl šie duomenys bus viešai prieinami. Tai reiškia, kad interneto paieškos sistemos (tokios kaip „Google“) gali išsaugoti jūsų profilį / skelbimą.

Tikėtina, kad trečiosios šalys naudoja jūsų duomenis, kad galėtų su jumis pasiekti susitarimą. „Babysits“ gerbia kiekvieno privatumą, todėl nenaudos jūsų asmeninių duomenų nenumatytiems tikslams. Asmeniniai duomenys nebus prieinami trečiosioms šalims be vartotojo leidimo. „Babysits“ gali taikyti išimtį paslaugų pažeidimo („Babysits“ nuožiūra, taip pat skaitykite šių sąlygų 13 straipsnį) atveju.

3. Straipsnis - Intelektinės nuosavybės teisės

Intelektinės nuosavybės teisės apima viską, kas susiję su šios platformos paslaugų teikimu. Įskaitant teises į tekstus, vaizdus, dizainą, logotipus, prekinius pavadinimus ir bet kokius kitus patentuotus pavadinimus, visa tai yra išskirtinė „Babysits“ ir jos licencijos išdavėjų nuosavybė. Pažeidus bet kokias autorines, prekės ženklo ar kitas teises pasidalintame skelbime, nukentėjusioji pusė turi atsakomybę imtis veiksmų prieš jos teisių pažeidėją (-us). Vartotojas atlygina „Babysits“ nuostolius už visas pretenzijas, kad ir kokia būtų priežastis.

4. Straipsnis - Atsakomybė

„Babysits“ siekia sujungti vaikų priežiūros pasiūlą ir paklausą internetinės platformos pagalba. „Babysits“ nėra tarpininkaujanti vaikų priežiūros agentūra ir nedalyvauja kaip susitariančioji šalis vaikų priežiūros paslaugų teikėjų atžvilgiu.

„Babysits“ neatsako už pasirinktą vaikų priežiūros paslaugų teikėją ir jų tėvus / globėjus ir / ar kandidatus ir galutinę jų darbo kokybę. Jūs esate atsakingi už atranką, pokalbius ir (finansinius) įsipareigojimus su kandidatais, parinktais pagal jūsų poreikius ir kriterijus.

Susisiekimas ir bendravimo palaikymas su vaikų priežiūros paslaugų teikėjais ar tėvais yra jūsų pačių rizika ir iniciatyva. Galutinė atranka ir sprendimas kuriam asmeniui patikėsite savo vaiką (-us) yra jūsų pačių atsakomybė. „Babysits“ neatsako už (materialinę ir / ar nematerialinę ir / ar netiesioginę) žalą, kurią sukelia pasidalinti skelbimai ar pasirinkti kandidatai. Jeigu kuris nors vaikų priežiūros paslaugų teikėjas ar tėvai neatrodo patikimi, tada norėtume iš jūsų apie tai išgirsti. Praneškite apie tai išsiųsdami el. laišką adresu .

5. Straipsnis - Paskyros sustabdymas

„Babysits“ turi teisę uždrausti (laikinai ar visam laikui) jums prieigą prie platformos jeigu nesilaikote mokėjimo sąlygų ir / ar laiku nesumokate ir /ar pažeidžiate šias taisykles ir sąlygas.

Be to, „Babysits“ turi teisę nedelsiant ir be teisinio įsikišimo sustabdyti arba nutraukti sutartį su jumis, jei jūs, kaip vartotojas, nevykdote įsipareigojimų, susijusių su šios platformos naudojimu ir / ar bendromis sąlygomis, tinkamai arba laiku.

„Babysits“ pasilieka teisę prireikus imtis teisinių veiksmų prieš jus. „Babysits“ pasilieka teisę pašalinti jūsų informaciją iš savo duomenų bazės, nenurodant priežasties. Ši platforma skirta tik bendravimui tarp tėvų / globėjų ir vaikų priežiūros paslaugų teikėjų.

Norėdami teikti vaikų priežiūros paslaugas, turite būti 14 ar daugiau metų amžiaus. Todėl norint naudotis platforma taikomas minimalus 14 metų amžiaus reikalavimas. Jei esate jaunesni nei 18 metų, privalote paprašyti tėvų sutikimo. Paskyros sustabdymo atveju vartotojas neturi teisės į pinigų grąžinimą.

6. Straipsnis - Rekomendacijos / Skelbimai

„Babysits“ neatsako už reklamų ir / ar vartotojų kuriamą turinį platformoje.

7. Straipsnis - Kompensacija

Jūs sutinkate visiškai atlyginti „Babysits“ visas galimas savo ir trečiųjų šalių pretenzijas, kurios kyla bet kokiu būdu ir (arba) yra susijusios su mūsų platformos naudojimu ir (arba) susitarimu, kurį sudarote naudodamiesi šia platforma.

8. Straipsnis - Apsauga

„Babysits“ įsipareigoja tinkamai apsaugoti savo sistemą nuo neteisėto naudojimo ir, jei taip atsitiktų, imtis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių. Tačiau „Babysits“ negali garantuoti, kad neteisėtas naudojimas neįvyks. „Babysits“ taip pat negali garantuoti, kad platforma bus visada ir visomis dienos akimirkomis prieinama.

9. Straipsnis - Atsakomybė naudojantis platforma

„Babysits“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę ir / ar netiesioginę žalą, kurią sukelia ir / ar kuri atsiranda dėl platformos naudojimo. „Babysits“ neatsako už žalą, susijusią su „Babysits“ naudojimu, nebent žala atsirado dėl „Babysits“ tyčios ar didelio aplaidumo. Tokiu atveju „Babysits“ atsakomybė apsiriboja suma, kurią vartotojas sumokėjo naudojantis „Babysits“, bet ne daugiau kaip 500 EUR.

10. Straipsnis - Komercinis naudojimasis

Komercinis naudojimasis platforma vaikų priežiūros agentūroms, vaikų darželiams ir / ar kitoms įmonėms yra leidžiamas tik turint verslo paskyrą.

„Babysits“ pasilieka teisę blokuoti vartotojus pažeidimo atveju (išskirtinai „Babysits“ įvertinus). Tokiu atveju pažeidėjas neturi teisės į mokėjimų grąžinimą. Jūsų profilis bus ištrintas ir vartotojai, su kuriais bendravote, bus informuoti apie pažeidimą, jeigu „Babysits“ įvertins tai kaip būtinybę. „Babysits“ turi teisę be išankstinio įspėjimo ir be teisinio įsikišimo, skirti 1000 EUR (vieno tūkstančio eurų) baudą už šio straipsnio pažeidimą. Už kiekvieną pakartotinį šio straipsnio pažeidimą pažeidėjui bus skirta 5000 EUR (penkių tūkstančių eurų) bauda.

11. Straipsnis - Nenumatytos aplinkybės

„Babysits“ gali sustabdyti įsipareigojimo pagal šią sutartį vykdymą, jei prievolė negali būti įvykdyta dėl įvykio, kurio pagrįstai galima teigti, kad „Babysits“ nekontroliuoja ir kurio negalima pagrįstai numatyti tuo metu, kai sutartis buvo sustabdyta. Tokių įvykių pavyzdžiai gali būti streikas, pašalinimas, telekomunikacijų sutrikimas, gaisras, vagystė, vandens žala, sabotažas ar vandalizmas.

12. Straipsnis - Skundai ir užklausos

Platformos vartotojai gali pateikti skundus ir užklausas „Babysits“ raštu.

13. Straipsnis - Piktnaudžiavimas

„Piktnaudžiavimu“ mes turime omenyje: žinučių, pažeidžiančių kitų teises ar privatumą siuntimą kitiems vartotojams, pvz. nepageidaujamos komercinės informacijos ir šlamšto siuntimą, įžeidžiančius komentarus; platformos naudojimą kitiems tikslams nei vaikų priežiūros paslaugų siūlymui ar ieškojimui, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros paslaugoms; intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą arba perdirbto turinio skelbimą be leidimo; naudotis šios svetainės paslaugomis tam, kam jos nėra skirtos. Be to, neteisėti veiksmai ar skundai susiję su platformos naudojimu taip pat yra piktnaudžiavimas.

13.1 Piktnaudžiavimo atveju, „Babysits“ gali iš karto, be išankstinio įspėjimo ar konsultacijos, nutraukti sutartį su vartotoju.

13.2 Netinkamo elgesio atveju, „Babysits“ turi teisę skirti vartotojui 10 000 eurų (dešimties tūkstančių eurų) baudą be išankstinio įspėjimo ar teisinio įsikišimo. Be to, „Babysits“ pasilieka teisę imtis tolesnių (teisinių) veiksmų prieš vartotoją ir reikalauti atitinkamos kompensacijos dėl vartotojo padarytos žalos.

Nyderlandų įstatymai

Šioms taisyklėms ir sąlygoms yra taikoma Nyderlandų įstatymai. Bet kokie ginčai bus perduoti teisėjui Roterdame, Nyderlanduose. „Babysits“ turi teisę bet kada keisti šios taisykles ir sąlygas. Tad labai rekomenduojame šias taisykles ir sąlygas peržiūrėti reguliariai.

Papildomos sąlygos tėvams, kurie turi „Premium“ paskyrą

Kad susisiektų su vaikų priežiūros paslaugų teikėjais, tėvai turi užsisakyti „Premium“ paskyrą. „Premium“ paskyra vienam vartotojui kainuoja 8,99 € per mėnesį (įskaičiuojant PVM).

1. Straipsnis - Sąlygos

Įsigydami „Premium“ paskyrą platformoje, sutinkate tu „Babysits“ taisyklėmis ir sąlygomis bei papildomomis sąlygomis, skirtomis „Premium“ paskyrai tėvams / globėjams.

2. Straipsnis - Mokėjimas

Užsisakydami „Premium“ paskyrą, duodate „Babysits“ leidimą automatiškai iš jūsų nuskaičiuoti mokestį už „Premium“ paskyrą. „Babysits“ platformoje „Premium“ paskyra vienam vartotojui kainuoja 8,99 € per mėnesį (įskaičiuojant PVM).

Mokėjimų apdorojimo paslaugas „Premium“ paskyros vartotojams „Babysits“ teikia „Stripe“ ir joms taikoma „Stripe Connected Account Agreement” sutartis, į kurią įeina „Stripe Terms of Service” (kartu vadinama „Stripe Services Agreement”). Sutikdami su šiomis sąlygomis arba toliau būdami „Premium“ paskyros vartotoju „Babysits“, jūs sutinkate laikytis „Stripe Services Agreement”, kurio sąlygas „Stripe“ gali retkarčiais pakeisti. Kaip sąlyga, kad „Babysits“ įgalina mokėjimo apdorojimo paslaugas per „Stripe“, jūs sutinkate pateikti „Babysits“ tikslią ir išsamią informaciją apie jus ir jūsų verslą (jei taikoma), taip pat leidžiate „Babysits“ dalintis šia, bei pinigų pervedimo informacija, susijusia su jūsų naudojimuisi „Stripe“ teikiamomis mokėjimo apdorojimo paslaugomis.

3. Straipsnis - Registracija ir atšaukimas

Susitarimas bei atitinkama prenumerata („Premium“ paskyra) bus sudaryta vieno mėnesio sutarties laikotarpiui ir gali būti pradėta bet kurią mėnesio dieną. Nebent viena iš šalių laiku nutrauks susitarimą (galima iki paskutinės numatyto laikotarpio dienos), susitarimas bus netiesiogiai pratęstas visos sutarties laikotarpiui. „Premium“ paskyrą galima atšaukti prieš kiekvieno sutarties laikotarpio pabaigą. Jeigu vartotojas atšaukia prieš sutarties laikotarpio pabaigą, tada sutartis bus nutraukta sutarties laikotarpio pabaigoje. Šiuo atveju, vartotojas neturi teisės įmokų už „Premium“ paskyrą grąžinimui už likusias sutarties laikotarpio dienas. Atšaukiant, bus atsižvelgiama į vienos dienos laikotarpį. „Premium“ paskyrą galite lengvai atšaukti internetu. Po atšaukimo, jokie mokėjimai nebebus taikomi jūsų sąskaitai, nebent vis dar esate mums skolingi prenumeratos mokestį už praėjusį mėnesį (-ius). Šiuo atveju, likusi skola gali būti automatiškai nuskaityta.

4. Straipsnis - Teisė atsisakyti sutarties

Jeigu užsisakote mokamą paskyrą, turite teisę susigrąžinti pinigus iš visų mokėjimų, kuriuos atlikote per keturiolikos (14) dienų laikotarpį pradedant data, kuomet užsisakėte paslaugą („atsisakymo laikotarpis“), tuo atveju jeigu apsigalvojate dėl kažkokios ar be jokios priežasties. Tačiau neturite teisės atgauti sumokėtų pinigų jeigu naudojotės platformos paslaugomis bet kuriuo metu per atsisakymo laikotarpį.

Jeigu norite atgauti visus sumokėtus pinigus, turite kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių prieš atsisakymo laikotarpio pabaigą. Šiuo atveju, mes jums atsiųsime atšaukimo patvirtinimo kvitą iš karto įprastu būdu (pavyzdžiui, el. paštu). Taip pat galite naudotis apačioje pateikta atšaukimo forma, bet tai nėra būtina.

Atšaukimo formos pavyzdys

(Jeigu norite atšaukti sutartį, prašome užpildyti sekančią formą ir atsiųsti ją adresu, nurodytu žemiau.)

  • „Babysits“, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Roterdamas, Nyderlandai. El. paštas: :
  • Aš / mes ( * ) atšaukiame mano / mūsų ( * ) sudarytą sutartį dėl šių prekių pirkimo ( * ) / šios paslaugos teikimo ( * ):
  • Paskirta ( * ) / gauta ( * )
  • Vartotojo (-ų) vardas
  • Vartotojo (-ų) adresas
  • Vartotojo (-ų) parašas (tik jeigu siunčiama paštu)
  • Data

( * ) Ištrinti atitinkamai

5. Straipsnis - Sukčiavimas

Sukčiavimo atveju bus pradėtas tyrimas. Apie piktnaudžiavimą šioje platformoje bus pranešta policijai.

6. Straipsnis - Sąžiningo naudojimosi taisyklės

Mes remiamės sąžiningo naudojimosi taisyklėmis. Kol vartotojas įprastai naudojasi savo paskyra, mes nesikišame. Įprastas naudojimas skiriasi, tačiau bet kokiu atveju jis apsiriboja daugiausiai 30 naujų pokalbių per mėnesį ir ne daugiau kaip 10 naujų pokalbių per dieną. Jei jums reikia daugiau pokalbių per dieną, susisiekite su mumis (ir pagrįskite savo užklausą).

Papildomos sąlygos verslo įstaigoms, kurios turi „Premium Verslo“ paskyrą

Kad susisiektų su vartotojais, agentūros turi užsisakyti „Premium Verslo“ paskyrą. „Premium Verslas“ paskyra „Babysits“ platformoje vienai įstaigai kainuoja 39,00 EUR per mėnesį (neskaičiuojant PVM).

1. Straipsnis - Sąlygos

Įsigydami „Premium“ paskyrą platformoje, sutinkate tu „Babysits“ taisyklėmis ir sąlygomis bei papildomomis sąlygomis, skirtomis „Premium Verslo“ paskyrai. Asmuo, kuris atstovauja įmonei ar organizacijai, sudarančiai susitarimą, savaime tampa įgaliotuoju kontaktiniu asmeniu.

2. Straipsnis - Mokėjimas

Užsisakydami „Premium“ paskyrą, duodate „Babysits“ leidimą automatiškai iš jūsų nuskaičiuoti mokestį už „Premium Verslo“ paskyrą. „Premium Verslas“ paskyra „Babysits“ platformoje vienam vartotojui kainuoja 39,00 EUR per mėnesį (neskaičiuojant PVM).

Mokėjimų apdorojimo paslaugas „Premium“ paskyros vartotojams „Babysits“ teikia „Stripe“ ir joms taikoma „Stripe Connected Account Agreement” sutartis, į kurią įeina „Stripe Terms of Service” (kartu vadinama „Stripe Services Agreement”). Sutikdami su šiomis sąlygomis arba toliau būdami „Premium“ paskyros vartotoju „Babysits“, jūs sutinkate laikytis „Stripe Services Agreement”, kurio sąlygas „Stripe“ gali retkarčiais pakeisti. Kaip sąlyga, kad „Babysits“ įgalina mokėjimo apdorojimo paslaugas per „Stripe“, jūs sutinkate pateikti „Babysits“ tikslią ir išsamią informaciją apie jus ir jūsų verslą (jei taikoma), taip pat leidžiate „Babysits“ dalintis šia, bei pinigų pervedimo informacija, susijusia su jūsų naudojimuisi „Stripe“ teikiamomis mokėjimo apdorojimo paslaugomis.

3. Straipsnis - Registracija ir atšaukimas

Susitarimas bei atitinkama prenumerata („Premium Verslas“ paskyra) bus sudaryta vieno mėnesio sutarties laikotarpiui ir gali būti pradėta bet kurią mėnesio dieną. Įsigydami „Premium Verslo“ paskyrą, jūs sutinkate, kad iš karto gausite prieigą prie „Premium“ prenumeratos ir suprantate, kad jūs kaip įmonė neturite teisės į įmokų grąžinimą ar mokėjimų atšaukimą.

Nebent viena iš šalių laiku nutrauks susitarimą (galima iki paskutinės numatyto laikotarpio dienos), susitarimas bus netiesiogiai pratęstas visos sutarties laikotarpiui. „Premium Verslas“ paskyrą galima atšaukti prieš kiekvieno sutarties laikotarpio pabaigą. Jeigu vartotojas atšaukia prieš sutarties laikotarpio pabaigą, tada sutartis bus nutraukta sutarties laikotarpio pabaigoje. Šiuo atveju, vartotojas neturi teisės įmokų už „Premium Verslas“ paskyrą grąžinimui už likusias sutarties laikotarpio dienas. Atšaukiant, bus atsižvelgiama į vienos dienos laikotarpį. „Premium“ paskyrą galite lengvai atšaukti internetu. Po atšaukimo, jokie mokėjimai nebebus taikomi jūsų sąskaitai, nebent vis dar esate mums skolingi prenumeratos mokestį už praėjusį mėnesį (-ius). Šiuo atveju, likusi skola gali būti automatiškai nuskaityta.

4. Straipsnis - Sukčiavimas

Sukčiavimo atveju bus pradėtas tyrimas. Apie piktnaudžiavimą šioje platformoje bus pranešta policijai.

5. Straipsnis - Žinučių limitas

Kol vartotojas įprastai naudojasi savo paskyra, mes nesikišame. Įprastas naudojimas skiriasi, tačiau bet kokiu atveju jis apsiriboja daugiausiai 60 naujų pokalbių per mėnesį, 40 per savaitę ir 20 per dieną.

6. Straipsnis - Organizacijų limitas

Vienai organizacijai leidžiama ne daugiau nei 1 paskyra.